Faktuelle oplysninger

Antal elever

Rammer:

Vi har maks. 22 elever i klasserne.

Vi har ét spor fra 0. – 9. klasse med Folkeskolens prøve.

Skolen er startet i 2003, og vi byggede nye skolebygninger i 2005.

For eleverne i 0. – 3. klasse tilbydes SFO.

Fra maj måned tilbydes førskoleforløb for den kommende 0. klasse.

Skolen er beliggende i et dejligt grønt område nær skov, marker og vand. Vi har boldbaner, legeplads og mindre skov.

I vinterhalvåret dyrkes fra 3. – 9. klasse idræt og svømning i Nordals Idrætscenter, som nås ad trafiksikre stier.

Vi har følgende faglokaler: Kreativt lokale, fysik, musik og skolekøkken.

Vi har kiosk på skolen 2 gange om ugen.

Vi har elevråd, et for de store i 5. – 9. klasse og et for de små i 1. -. 4. klasse.

Vi har blandt andet: skolernes motionsdag, julehygge med overnatning, fastelavn, en årlig skolefest med teater fremført af 6. klasse, emneuger, lejrskoler og forårskoncert.

Skolen:

Vi vægter fagligheden højt.

Vi laver løbende evalueringer og tests.

Vi møder børnene med respekt og accept.

Vi har fokus på elevernes udvikling, fagligt, personligt og socialt.

 Vi vægter dialogen med hjemmet højt.

Vi har årlige forældremøder, skole/hjemsamtaler og hjemmebesøg efter behov.

Hver dag har vi enten morgensang eller gåtur.

Vi underviser i engelsk fra 0. klasse og tysk fra 3. klasse.

Vi vægter læseindlæringen højt. Vores faste klasselærer i 1. klasse er uddannet læsevejleder.

I 8. og 9. klasse kommer eleverne i praktik 1 uge.

Brobygning: Vi samarbejder med børnehaverne om overgangen fra børnehave til skole, og arrangerer brobygning i 8. og 9. klasse efter behov.

 

Forældre:

Som forældre på Friskolen Østerlund forpligter du dig til:

- engagement i børnenes skolegang

- engagement i skolens fællesskab, såsom rengøring, arbejdsdage, arrangementer, klasseevents m.m.

- at have tillid til skolen og lærerne

- at deltage i en konstruktiv dialog med lærerne og skolen

Elever:

Som elev på Friskolen Østerlund forpligter du dig til at:

- møde frisk og udhvilet

- møde til tiden og have din skoletaske i orden

- lave dine lektier

- at deltage aktivt og positivt i undervisningen

- at opføre dig ordentligt

 

Karaktergennemsnit

Standpunkts- og prøvekarakterer i grundskolen
 
Vedr. karaktere - se link:
 
 
 
 
 
 
 

Overgangsfrekvens til anden uddannelse

Oplysninger om afgangselevers overgangsfrekvens til anden uddannelse findes i Undervisningsministeriets database om gennemsigtighed og åbenhed i grundskolen:

Antal lærere

Opgørelse over antallet af lærere:
 
  • Antal lærere ansat i lærerstillinger pr. 15-06-2015:  13
Yderligere oplysninger om skolens ansatte findes her:  Skolens personale